Gállné Gróh Ilona Honlapja KISGYERMEKKORI ZENEI NEVELÉS A SZÜLETÉSTŐL A KODÁLYI ELVEK ALAPJÁN
HU EN

Könyveink:

Ringató módszertani tanfolyam

Az online jelentkezési lap tetején ki kell választani, hogy melyik tanfolyamra jelentkeztek! (Lenyílik.)

A 30 órás tanfolyam díja: 55 000 Ft. (ÁFA mentes)
Erre a tanfolyamra budapesti jelentkezőket csak korlátozott számban tudunk fogadni, elnézést kérünk!

A helyszínt és az óra személyre szóló pontos beosztását e-mailben megírjuk, illetve telefonon egyeztetjük.

Érdeklődni Czapári Zsuzsinál lehet: info@ringato.hu címen.

 

Ringató módszertani tanfolyam legközelebb

2018. május 28 - június 1-jéig.

Öt nap egyfolytában a külföldön élő érdeklődőkre is számítva!

Már a jövő évi terveken dolgozom, így körvonalazódott az az elképzelés is, hogy 2018 májusának utolsó hetében tartunk egy ötnapos tanfolyamot, melyen a távolabb élő, hazalátogató leendő foglalkozásvezetők is részt tudnak venni.  Az időpont egyelőre képlékeny, valamilyen mértékben az igényekhez tudjuk igazítani.

Minden érdeklődőt - hazait és külföldön élőt - szeretettel várunk a 2018-as május végi – tervek szerint május 28 - június 1-jéig tartó – Ringató módszertani képzésre! 

A jelentkezési lapot - amiek a kitöltése nem jelent még semmi ekötelezettséget - itt találjátok:

http://www.ringato.hu/?p=coursesr

A kis ablak tetején ki kell választani, hogy melyik tanfolyamra jelentkeztek! (Lenyílik.)

Az előzetes meghallgatás dátumát ennél a tanfolyamnál egyelőre nem kell beírni, oda csak tegyetek egy X-et.

Minden egyéb kérdésre ezen az e-mail címen: info@ringato.hu ad felvilágosítást Czapári Zsuzsi kollégannőm. 
Szeretettel várom az érdeklődőket:
Gróh Ili

Egyéb általános tudnivalók:

Védjegyhasználat

A tanfolyam elvégzését követően a megfelelően felkészült résztvevőknek - külön szerződés alapján - és védjegyhasználati díj fizetése - netto 24 000 Ft/év - ellenében - lehetősége nyílhat a Ringató név használatára. Ringató elnevezéssel szervezhetnek és tarthatnak foglalkozásokat.

A védjegyhasználatról a tájékoztató végén egyéb részleteket olvashat.

Kiket várunk a Ringató módszertani tanfolyamra?

Olyan jelentkezőket várunk, akik kifejezetten azért szeretnék elvégezni a tanfolyamot, mert a Ringató hálózathoz szeretnének csatlakozni, védjegyhasználók szeretnének lenni.

Ringató foglalkozásvezetőnek olyan kolleganőket keresünk,

- akiknek megfelelő zenei képzettségük van, biztosan, tisztán, kifejezően énekelnek,

- jól artikulálva, szépen és helyesen beszélnek,

- jó az előadókészségük, a kapcsolatteremtő- és szervezőképességük,

- biztosan tudnak kottát olvasni, valamilyen hangszeren (de furulyán mindenképpen) játszanak,

- fogékonyak a művészetekre,

- akik gyakorlottak az éneklésben, jártasak a népdaltanításban, és képesek arra, hogy meggyőző erővel tudják átadni a foglalkozások zenei anyagát,

- akik maguk körül éneklő közösségeket tudnak kialakítani, elhivatottan, odaadóan tudnak a zenei nevelésért dolgozni,

- felsőfokú végzettséggel rendelkeznek,

- akik rendszeresen használják az internetet, és időt tudnak fordítani arra, hogy az ország különböző pontjain működő kolleganőkkel ilyen módon is kapcsolatot tartsanak.

Miért érdemes elvégezni ezt a tanfolyamot?

A tanfolyam célja, hogy a jelentkezők elsajátítsák a kodályi elvekre épülő kisgyermekkori zenei nevelés elméleti és gyakorlati tudnivalóit (módszertanát), zenei anyagát. Cél továbbá, hogy a tanfolyamon résztvevők mintát kapjanak egy sajátos csoportvezetési technikára, ahol a felnőttek és a kisgyerekek együttes zenei nevelése folyik. Ezt a módszertant máshol nem oktatják.

Azért érdemes elvégezni, mert:

- a tanfolyamon olyan tudásra tehetnek szert a résztvevők, amit iskolai keretek között nem tanítanak,

- mindezt az ismeretanyagot magas színvonalon, hiteles forrásból kapják,

- a tanfolyam résztvevői képesek lesznek maguk is hasonló foglalkozások vezetésére,

- játszóházak, művelődési házak, bölcsődék, óvodák és egyéb oktatási-kulturális intézmények rendszeresen működő, értékes programja lehet,

- a tapasztalataink azt mutatják, hogy ezekre a foglalkozásokra országszerte igény van,

- a művészeti nevelés, ezen belül a zenei nevelés a kisgyermekek egészséges fejlődésének elengedhetetlen része, a közös játék és éneklés a felnőttek számára is örömforrás, ehhez hozzájárulni szép feladat,

- tanfolyam elvégzése után, aki Ringató néven szervezi a csoportjait, ezzel együtt egy nagyszerű emberekből álló, kiválóan működő foglalkozásvezetői közösséghez is csatlakozik.

 Az előzetes meghallgatás

Célja, hogy személyesen is találkozzunk, megismerjük egymást, és még a tanfolyam megkezdése előtt eldöntsük azt, hogy valóban látunk-e lehetőséget arra, hogy Ringató védjegyhasználó legyen az érdeklődő kolleganő. A beszélgetés mellett, kérjük majd, hogy a jelentkező énekeljen el egy-két általa választott magyar népdalt, valamint egy szintén szabadon választott magyar népdalt furulyán is játsszon el.

Jelentkezni szeretnék! Mit kell tennem?

A Ringató tanfolyamra kizárólag a hiánytalanul kitöltött online jelentkezési lappal lehet jelentkezni. A jelentkezéskor megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek sem ingyenesen, sem ellenszolgáltatás fejében nem adjuk ki.

Ha kitöltötte az online jelentkezési lapot, nincs más teendő! A megjelölt előzetes meghallgatás időpontja előtt kb. két héttel e-mailben értesítést küldünk, hogy hány órára várjuk.

Miért hasznos, ha a Ringató védjegyet használhatom?

Aki a Ringató védjegy használatára jogosult, annak a Ringató foglalkozások mögött működő - jól bevált és régóta alkalmazott - infrastruktúrát biztosítjuk: kérésére segítséget nyújtunk a szervezéshez és a foglalkozások hirdetéséhez. A Ringató honlapon feltüntetjük a nevét és jogosultságát a Ringató foglalkozások tartására. A honlapon frissítheti önálló adatlapját, ahol a szülők értesülhetnek a foglalkozások helyéről és időpontjáról, @ringato.hu e-mail címet kap.
 

Részesülhet abból a magas szintű szakmaiságból és ismertségből, ami a programot jellemzi, tudását folyamatosan bővítheti, lehetősége lesz a folyamatos kapcsolattartásra (tanácsadás, szakmai segítségnyújtás) és korlátlan hospitálásra.

Nem kaphat védjegyet, aki a tanfolyam bármelyik részéről hiányzik.

Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy azok számára, akik Ringató foglalkozásvezetőként (tehát védjegyhasználóként) fognak majd dolgozni, elengedhetetlenül fontos a tanfolyamot követő a szakmai munkában, rendezvényeken, találkozókon történő aktív részvétel, valamint a rendszeres kapcsolattartás a kolléganőkkel és a programvezetővel. Minderről az első személyes találkozón is részletesen tájékoztatjuk.

 

ONLINE JELENTKEZÉSI LAP

További információ:

Czapári Zsuzsanna
info@ringato.hu
+36 70 386 48 20

Gáspárné Kovács Modeszta

modeszta@ringato.hu
+36 70 609 07 05

Gállné Gróh Ilona
ili@ringato.hu
+36 30 600 87 55

Kapcsolat:
Gállné Gróh Ilona
Tel.: +36 30 600 8755
E-mail:

Összesen 100 foglalkozásvezető
205 településen, 256 helyszínen tart hétről hétre rendszeres
Ringató
foglalkozásokat.

A naptárban csak
a Gállné Gróh Ilona
és Gáll Viktória Emese által tartott
Ringató foglalkozások
, valamint
a szakmai események
időpontjai látszanak.

 

 

 

 

Impresszum

Az alapítás éve: 1991. Az országos hálózat kialakításának kezdete: 2006. A "Ringató foglalkozás" a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegylajstromában a 189 845 sorszámon bejegyzett védjegy.
© Minden jog fenntartva! Ringató 1991-2018