Gállné Gróh Ilona Honlapja KISGYERMEKKORI ZENEI NEVELÉS A SZÜLETÉSTŐL A KODÁLYI ELVEK ALAPJÁN
HU EN

Könyveink:

Ringató módszertani tanfolyamok

Ringató módszertani tanfolyamok

Az online jelentkezési lap tetején ki kell választani, hogy melyik tanfolyamra jelentkeztek! (Lenyílik.)

Ringató módszertani tanfolyam legközelebb
2017. szeptember 15., 16., 22., 23., 29., 30., Budapesten a Vigyázó Sándor Művelődési Házban (1173 Bp., Pesti út 113.)
Jelentkezési határidő, 2017. augusztus 15.

Az előzetes meghallgatás választható dátumai, melyek közül egyet az online jelentkezési lapra kérünk beírni:
2017. augusztus 21., 22., 28., 29., 

A 30 órás tanfolyam díja: 55 000 Ft. (ÁFA mentes)
Erre a tanfolyamra budapesti jelentkezőket csak korlátozott számban tudunk fogadni, elnézést kérünk!

A helyszínt és az óra személyre szóló pontos beosztását e-mailben megírjuk, illetve telefonon egyeztetjük.

Érdeklődni Czapári Zsuzsinál lehet: info@ringato.hu címen.

 

Ringató módszertani tanfolyam 2018 május, június.

Öt nap egyfolytában a külföldön élő érdeklődőkre is számítva!

Már a jövő évi terveken dolgozom, így körvonalazódott az az elképzelés is, hogy 2018 májusának utolsó hetében tartunk egy ötnapos tanfolyamot, melyen a távolabb élő, hazalátogató leendő foglalkozásvezetők is részt tudnak venni.  Az időpont egyelőre képlékeny, valamilyen mértékben az igényekhez tudjuk igazítani.

Minden érdeklődőt - hazait és külföldön élőt - szeretettel várunk a 2018-as május végi – tervek szerint május 28-június 1-jéig tartó – Ringató módszertani képzésre! 

A jelentkezési lapot - amiek a kitöltése nem jelent még semmi ekötelezettséget - itt találjátok:

http://www.ringato.hu/?p=coursesr

A kis ablak tetején ki kell választani, hogy melyik tanfolyamra jelentkeztek! (Lenyílik.)

Az előzetes meghallgatás dátumát ennél a tanfolyamnál egyelőre nem kell beírni, oda csak tegyetek egy X-et.

Minden egyéb kérdésre ezen az e-mail címen: info@ringato.hu ad felvilágosítást Czapári Zsuzsi kollégannőm. 
Szeretettel várom az érdeklődőket:
Gróh Ili

Egyéb általános tudnivalók:

Védjegyhasználat

A tanfolyam elvégzését követően a megfelelően felkészült résztvevőknek - külön szerződés alapján - és védjegyhasználati díj fizetése - netto 24 000 Ft/év - ellenében - lehetősége nyílhat a Ringató név használatára. Ringató elnevezéssel szervezhetnek és tarthatnak foglalkozásokat.

A védjegyhasználatról a tájékoztató végén egyéb részleteket olvashat.

Kiket várunk a Ringató módszertani tanfolyamra?

Olyan jelentkezőket várunk, akik kifejezetten azért szeretnék elvégezni a tanfolyamot, mert a Ringató hálózathoz szeretnének csatlakozni, védjegyhasználók szeretnének lenni.

Ringató foglalkozásvezetőnek olyan kolleganőket keresünk,

- akiknek megfelelő zenei képzettségük van, biztosan, tisztán, kifejezően énekelnek,

- jól artikulálva, szépen és helyesen beszélnek,

- jó az előadókészségük, a kapcsolatteremtő- és szervezőképességük,

- biztosan tudnak kottát olvasni, valamilyen hangszeren (de furulyán mindenképpen) játszanak,

- fogékonyak a művészetekre,

- akik gyakorlottak az éneklésben, jártasak a népdaltanításban, és képesek arra, hogy meggyőző erővel tudják átadni a foglalkozások zenei anyagát,

- akik maguk körül éneklő közösségeket tudnak kialakítani, elhivatottan, odaadóan tudnak a zenei nevelésért dolgozni,

- felsőfokú végzettséggel rendelkeznek,

- akik rendszeresen használják az internetet, és időt tudnak fordítani arra, hogy az ország különböző pontjain működő kolleganőkkel ilyen módon is kapcsolatot tartsanak.

Miért érdemes elvégezni ezt a tanfolyamot?

A tanfolyam célja, hogy a jelentkezők elsajátítsák a kodályi elvekre épülő kisgyermekkori zenei nevelés elméleti és gyakorlati tudnivalóit (módszertanát), zenei anyagát. Cél továbbá, hogy a tanfolyamon résztvevők mintát kapjanak egy sajátos csoportvezetési technikára, ahol a felnőttek és a kisgyerekek együttes zenei nevelése folyik. Ezt a módszertant máshol nem oktatják.

Azért érdemes elvégezni, mert:

- a tanfolyamon olyan tudásra tehetnek szert a résztvevők, amit iskolai keretek között nem tanítanak,

- mindezt az ismeretanyagot magas színvonalon, hiteles forrásból kapják,

- a tanfolyam résztvevői képesek lesznek maguk is hasonló foglalkozások vezetésére,

- játszóházak, művelődési házak, bölcsődék, óvodák és egyéb oktatási-kulturális intézmények rendszeresen működő, értékes programja lehet,

- a tapasztalataink azt mutatják, hogy ezekre a foglalkozásokra országszerte igény van,

- a művészeti nevelés, ezen belül a zenei nevelés a kisgyermekek egészséges fejlődésének elengedhetetlen része, a közös játék és éneklés a felnőttek számára is örömforrás, ehhez hozzájárulni szép feladat,

- tanfolyam elvégzése után, aki Ringató néven szervezi a csoportjait, ezzel együtt egy nagyszerű emberekből álló, kiválóan működő foglalkozásvezetői közösséghez is csatlakozik.

 Az előzetes meghallgatás

Célja, hogy személyesen is találkozzunk, megismerjük egymást, és még a tanfolyam megkezdése előtt eldöntsük azt, hogy valóban látunk-e lehetőséget arra, hogy Ringató védjegyhasználó legyen az érdeklődő kolleganő. A beszélgetés mellett, kérjük majd, hogy a jelentkező énekeljen el egy-két általa választott magyar népdalt, valamint egy szintén szabadon választott magyar népdalt furulyán is játsszon el.

Jelentkezni szeretnék! Mit kell tennem?

A Ringató tanfolyamra kizárólag a hiánytalanul kitöltött online jelentkezési lappal lehet jelentkezni. A jelentkezéskor megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek sem ingyenesen, sem ellenszolgáltatás fejében nem adjuk ki.

Ha kitöltötte az online jelentkezési lapot, nincs más teendő! A megjelölt előzetes meghallgatás időpontja előtt kb. két héttel e-mailben értesítést küldünk, hogy hány órára várjuk.

Miért hasznos, ha a Ringató védjegyet használhatom?

Aki a Ringató védjegy használatára jogosult, annak a Ringató foglalkozások mögött működő - jól bevált és régóta alkalmazott - infrastruktúrát biztosítjuk: kérésére segítséget nyújtunk a szervezéshez és a foglalkozások hirdetéséhez. A Ringató honlapon feltüntetjük a nevét és jogosultságát a Ringató foglalkozások tartására. A honlapon frissítheti önálló adatlapját, ahol a szülők értesülhetnek a foglalkozások helyéről és időpontjáról, @ringato.hu e-mail címet kap.
 

Részesülhet abból a magas szintű szakmaiságból és ismertségből, ami a programot jellemzi, tudását folyamatosan bővítheti, lehetősége lesz a folyamatos kapcsolattartásra (tanácsadás, szakmai segítségnyújtás) és korlátlan hospitálásra.

Nem kaphat védjegyet, aki a tanfolyam bármelyik részéről hiányzik.

Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy azok számára, akik Ringató foglalkozásvezetőként (tehát védjegyhasználóként) fognak majd dolgozni, elengedhetetlenül fontos a tanfolyamot követő a szakmai munkában, rendezvényeken, találkozókon történő aktív részvétel, valamint a rendszeres kapcsolattartás a kolléganőkkel és a programvezetővel. Minderről az első személyes találkozón is részletesen tájékoztatjuk.

 

ONLINE JELENTKEZÉSI LAP

További információ:

Czapári Zsuzsanna
info@ringato.hu
+36 70 386 48 20

Gáspárné Kovács Modeszta

modeszta@ringato.hu
+36 70 609 07 05

Gállné Gróh Ilona
ili@ringato.hu
+36 30 600 87 55

Kapcsolat:
Gállné Gróh Ilona
Tel.: +36 30 600 8755
E-mail:

Összesen 91 foglalkozásvezető
189 településen, 237 helyszínen tart hétről hétre rendszeres
Ringató
foglalkozásokat.

A naptárban csak
a Gállné Gróh Ilona
és Gáll Viktória Emese által tartott
Ringató foglalkozások
, valamint
a szakmai események
időpontjai látszanak.

 

 

 

 

Impresszum

Az alapítás éve: 1991. Az országos hálózat kialakításának kezdete: 2006. A "Ringató foglalkozás" a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegylajstromában a 189 845 sorszámon bejegyzett védjegy.
© Minden jog fenntartva! Ringató 1991-2017