Ringató módszertani tanfolyam - a tanfolyam adatai
Köszönjük a jelentkezésedet. E-mailben elküldtük a jelentkezésről szóló visszaigazolást!

A tanfolyam elnevezése: Ringató módszertani tanfolyam

Helyszín: Budapest Magyar Zene Háza

Időpont: 2022. június 27., 28., 29., 31., július 1. (minden nap 9:00-től 15:30-ig)

A tanfolyam ismertetője:

A tanfolyamot Gállné Gróh Ilona, a Magyar Örökség-díjas Ringató módszer kidolgozója, a Ringató alapítója, a hálózat működtetője tartja.

Kiket várunk a Ringató módszertani tanfolyamra?

Olyan jelentkezőket várunk, akik kifejezetten azért szeretnék elvégezni a tanfolyamot, mert a Ringató hálózathoz szeretnének csatlakozni, és védjegyhasználó foglalkozásvezetővé szeretnének válni. Ringató foglalkozásvezetőnek olyan kolleganőket keresünk,

 • akiknek megfelelő zenei képzettségük van, biztosan, tisztán, kifejezően énekelnek,
 • jól artikulálva, szépen és helyesen beszélnek,
 • jó az előadókészségük, a kapcsolatteremtő- és szervezőképességük,
 • biztosan tudnak kottát olvasni, valamilyen hangszeren (de furulyán mindenképpen) játszanak,
 • fogékonyak a művészetekre,
 • akik gyakorlottak az éneklésben, jártasak a népdaltanításban, és képesek arra, hogy meggyőző erővel tudják átadni a foglalkozások zenei anyagát,
 • akik maguk körül éneklő közösségeket tudnak kialakítani, elhivatottan, odaadóan tudnak a zenei nevelésért dolgozni,
 • felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, nem feltétel a pedagógus végzettség
 • akik rendszeresen használják az internetet, és időt tudnak fordítani arra, hogy az ország különböző pontjain működő kolleganőkkel ilyen módon is kapcsolatot tartsanak.

Miért érdemes elvégezni ezt a tanfolyamot?

A tanfolyam célja, hogy a jelentkezők elsajátítsák a kodályi elvekre épülő kisgyermekkori zenei nevelés elméleti és gyakorlati tudnivalóit (módszertanát), zenei anyagát. Cél továbbá, hogy a tanfolyamon résztvevők mintát kapjanak egy sajátos csoport- és foglalkozásvezetési technikára, amelyen a felnőttek és a kisgyerekek együttes zenei nevelése folyik. Ezt a módszertant máshol nem oktatják. Azért érdemes tehát elvégezni a Ringató módszertani tanfolyamot, mert

 • a tanfolyamon olyan tudásra tehetnek szert a résztvevők, amelyet iskolai keretek között nem tanítanak,
 • mindezt az ismeretanyagot magas színvonalon, hiteles forrásból kapják,
 • a tanfolyam résztvevői képesek lesznek maguk is Ringató foglalkozások vezetésére,
 • e foglalkozások játszóházak, művelődési házak, bölcsődék, óvodák és egyéb oktatási-kulturális intézmények rendszeresen működő, értékes programja lehet,
 • a tapasztalataink azt mutatják, hogy ezekre a foglalkozásokra országszerte igény van,
 • a művészeti nevelés, ezen belül a zenei nevelés a kisgyermekek egészséges fejlődésének elengedhetetlen része, a közös játék és éneklés a felnőttek számára is örömforrás, ehhez hozzájárulni szép feladat,
 • tanfolyam elvégzése után, aki védjegyhasználó foglalkozásvezetővé válik, ezzel együtt egy nagyszerű emberekből álló, kiválóan működő foglalkozásvezetői közösséghez is csatlakozik.

A tanfolyamot megelőző meghallgatás

Az előzetes meghallgatás célja, hogy személyesen is találkozzunk, megismerjük egymást, és még a tanfolyam megkezdése előtt eldöntsük azt, hogy látunk-e lehetőséget arra, hogy Ringató védjegyhasználóként foglalkozásvezető legyen az érdeklődő kolleganő. Az előzetes meghallgatás során a beszélgetés mellett minden esetben kérjük a jelentkezőt, hogy énekeljen el egy-két általa választott magyar népdalt, valamint egy szintén szabadon választott magyar népdalt furulyán is játsszon el.

2022. május 30., 31., június 13., 14., - a jelentkezőkkel időben pontosítjuk a találkozás időpontját, helyét, módját (online vagy személyes). Erről egy Google táblázatban lehet majd nyilatkozni, melynek a hozzáférési adatait e-mailben küldjük el a jelentkezőknek. A táblázatot Google-fiókkal lehet megnyitni. Akinek nincs, kérjük, a jelentkezést követően vegye fel a kapcsolatot Ujvári Klárával.

A tanfolyam részvételi díja

A tanfolyam részvételi díja: 85 000,- Ft (alanyi áfamentes szolgáltatás)

A védjegyhasználatról

A tanfolyam elvégzését követően a megfelelően felkészült résztvevőknek - külön szerződés alapján és éves védjegyhasználati díj fizetése (nettó 24 000,- Ft/év) ellenében - lehetősége nyílhat a Ringató név használatára, mely alapján Ringató elnevezéssel szervezhetnek és tarthatnak foglalkozásokat.

Aki a Ringató védjegy használatára jogosult, annak a Ringató foglalkozások mögött működő - jól bevált és régóta alkalmazott - infrastruktúrát biztosítjuk: kérésére segítséget nyújtunk a szervezéshez és a foglalkozások hirdetéséhez. A Ringató honlapon feltüntetjük a nevét és jogosultságát a Ringató foglalkozások tartására. A honlapon frissítheti önálló adatlapját, amelyről a szülők értesülhetnek a foglalkozásainak helyéről és időpontjáról. Részesülhet abból a magas szintű szakmaiságból és ismertségből, ami a programot jellemzi, tudását folyamatosan bővítheti, lehetősége lesz a folyamatos kapcsolattartásra (tanácsadás, szakmai segítségnyújtás) és korlátlan hospitálásra.

Nem kaphat védjegyet, aki a tanfolyam bármelyik részéről hiányzik.

Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy azok számára, akik Ringató foglalkozásvezetőként (tehát védjegyhasználóként) fognak majd dolgozni, elengedhetetlenül fontos a tanfolyamot követő a szakmai munkában, rendezvényeken, találkozókon történő aktív részvétel, valamint a rendszeres kapcsolattartás a kolléganőkkel és a programvezetővel. Minderről az első személyes találkozón is részletesen tájékoztatjuk.

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy nem garantált, hogy a tanfolyam elvégzését követően védjegyhasználati szerződés megkötésére sor kerül. E döntését a tanfolyam szervezője nem köteles indokolni. A tanfolyamon elsajátított tudásanyagot a résztvevő hasznosíthatja, de védjegyhasználati szerződés hiányában nem használhatja a Ringató elnevezést, továbbá a fent felsorolt, a védjegyhasználati jogosultsággal együtt járó szolgáltatásokban sem részesül.

Kapcsolat

Ha további információra van szükség, kérdés merül fel a tanfolyammal kapcsolatban, akkor a Kapcsolat menüpontban található előrhetőségeken keressék Ujvári Klárát és Gállné Gróh Ilonát.

JELENTKEZÉS
Eredmény:
Alapító: Gróh Ilona
KERESÉS
Gáll Viktória Emese: Borsi-mesék III.
Hej, Dunáról fúj a szél - lapozó
Kis kece lányom - lapozó
Hull a szilva a fáról - lapozó
Gáll Viktória Emese: Borsi mesék IV., Borsi a nagyvárosban