Ringató módszertani tanfolyam - a tanfolyam adatai
Köszönjük a jelentkezésedet. E-mailben elküldtük a jelentkezésről szóló visszaigazolást!

A tanfolyam elnevezése: Ringató módszertani tanfolyam 2024

Helyszín: Budapest,

Időpont: 2024. június 24., 25., 26., 27., 28.

A tanfolyam ismertetője:

Magyar Örökség-díjas zenei nevelési módszer!

Tájékoztató

 

Minden évben egy jelenléti (nem online) képzést szervezünk Budapesten. A legközelebbi időpontja: 2024. június 24-28.

Az előzetes meghallgatás: 

Az előzetes meghallgatás részben személyesen, részben online történik. Ennek a módját (személyes vagy online) és az időpontját Ön döntheti el egy e-mailben elküldött táblázat használatával - a táblázathoz Google fiók szükséges.
Amennyiben nem rendelkezik Google fiókkal, legyen szíves felvenni a kapcsolatot
Ujvári Klárával: info@ringato.hu, +36 70 426 1077

Az előzetes online meghallgatás időpontjairól e-mailt küldünk minden jelentkezőnek.

A tanfolyam részvételi díja: 125 000.- Ft

A felmerülő kérdésekre ezen az e-mail címen: info@ringato.hu ad felvilágosítást
Ujvári Klára kolléganőm. 
Szeretettel várom az érdeklődőket:
Gróh Ili

Védjegyhasználat

A tanfolyam elvégzését követően a megfelelően felkészült résztvevőknek - külön szerződés alapján - és védjegyhasználati díj fizetése - netto 36 000 Ft/év - ellenében - lehetősége nyílhat a Ringató név használatára. Ringató elnevezéssel szervezhetnek és tarthatnak foglalkozásokat.

A védjegyhasználatról a tájékoztató végén egyéb részleteket olvashat.

Kiket várunk a Ringató módszertani tanfolyamra?

Olyan jelentkezőket várunk, akik kifejezetten azért szeretnék elvégezni a tanfolyamot, mert a Ringató hálózathoz szeretnének csatlakozni, védjegyhasználók szeretnének lenni.

Ringató foglalkozásvezetőnek olyan kolleganőket keresünk,

- akiknek megfelelő zenei képzettségük van, biztosan, tisztán, kifejezően énekelnek,

- jól artikulálva, szépen és helyesen beszélnek,

- jó az előadókészségük, a kapcsolatteremtő- és szervezőképességük,

- biztosan tudnak kottát olvasni, valamilyen hangszeren (de furulyán mindenképpen) játszanak,

- fogékonyak a művészetekre,

- akik gyakorlottak az éneklésben, jártasak a népdaltanításban, és képesek arra, hogy meggyőző erővel tudják átadni a foglalkozások zenei anyagát,

- akik maguk körül éneklő közösségeket tudnak kialakítani, elhivatottan, odaadóan tudnak a zenei nevelésért dolgozni,

- felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, nem feltétel a pedagógus végzettség

- akik rendszeresen használják az internetet, és időt tudnak fordítani arra, hogy az ország különböző pontjain működő kolleganőkkel ilyen módon is kapcsolatot tartsanak.

Miért érdemes elvégezni ezt a tanfolyamot?

A tanfolyam célja, hogy a jelentkezők elsajátítsák a kodályi elvekre épülő kisgyermekkori zenei nevelés elméleti és gyakorlati tudnivalóit (módszertanát), zenei anyagát. Cél továbbá, hogy a tanfolyamon résztvevők mintát kapjanak egy sajátos csoportvezetési technikára, ahol a felnőttek és a kisgyerekek együttes zenei nevelése folyik. Ezt a módszertant máshol nem oktatják.

Azért érdemes elvégezni, mert:

- a tanfolyamon olyan tudásra tehetnek szert a résztvevők, amit iskolai keretek között nem tanítanak,

- mindezt az ismeretanyagot magas színvonalon, hiteles forrásból kapják,

- a tanfolyam résztvevői képesek lesznek maguk is hasonló foglalkozások vezetésére,

- játszóházak, művelődési házak, bölcsődék, óvodák és egyéb oktatási-kulturális intézmények rendszeresen működő, értékes programja lehet,

- a tapasztalataink azt mutatják, hogy ezekre a foglalkozásokra országszerte igény van,

- a művészeti nevelés, ezen belül a zenei nevelés a kisgyermekek egészséges fejlődésének elengedhetetlen része, a közös játék és éneklés a felnőttek számára is örömforrás, ehhez hozzájárulni szép feladat,

- tanfolyam elvégzése után, aki Ringató néven szervezi a csoportjait, ezzel együtt egy nagyszerű emberekből álló, kiválóan működő foglalkozásvezetői közösséghez is csatlakozik.

 Az előzetes meghallgatás

Célja, hogy személyesen is találkozzunk, megismerjük egymást, és még a tanfolyam megkezdése előtt eldöntsük azt, hogy valóban látunk-e lehetőséget arra, hogy Ringató védjegyhasználó legyen az érdeklődő kolleganő. A beszélgetés mellett, kérjük majd, hogy a jelentkező énekeljen el egy-két általa választott magyar népdalt, valamint egy szintén szabadon választott magyar népdalt furulyán is játsszon el.

FIGYELEM! Az online jelentkezési lapon az előzetes meghallgatás időpontjához csak egy X-et kell tenni.
A meghallgatás időpontjaival kapcsolatban tavasszal tájékoztatást küldünk a jelentkezőknek. Igyekszünk úgy alakítani ezeket az időpontokat, hogy mindenkinek megfelelő legyen.

Jelentkezni szeretnék! Mit kell tennem?

A Ringató tanfolyamra kizárólag a hiánytalanul kitöltött online jelentkezési lappal lehet jelentkezni. A jelentkezéskor megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek sem ingyenesen, sem ellenszolgáltatás fejében nem adjuk ki.

Ha kitöltötte az online jelentkezési lapot, nincs más teendő! A megjelölt előzetes meghallgatás időpontja előtt kb. két héttel e-mailben értesítést küldünk, hogy hány órára várjuk.

Miért hasznos, ha a Ringató védjegyet használhatom?

Aki a Ringató védjegy használatára jogosult, annak a Ringató foglalkozások mögött működő - jól bevált és régóta alkalmazott - infrastruktúrát biztosítjuk: kérésére segítséget nyújtunk a szervezéshez és a foglalkozások hirdetéséhez. A Ringató honlapon feltüntetjük a nevét és jogosultságát a Ringató foglalkozások tartására. A honlapon frissítheti önálló adatlapját, ahol a szülők értesülhetnek a foglalkozások helyéről és időpontjáról.

Részesülhet abból a magas szintű szakmaiságból és ismertségből, ami a programot jellemzi, tudását folyamatosan bővítheti, lehetősége lesz a folyamatos kapcsolattartásra (tanácsadás, szakmai segítségnyújtás) és korlátlan hospitálásra.

Nem kaphat védjegyet, aki a tanfolyam bármelyik részéről hiányzik.

Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy azok számára, akik Ringató foglalkozásvezetőként (tehát védjegyhasználóként) fognak majd dolgozni, elengedhetetlenül fontos a tanfolyamot követő a szakmai munkában, rendezvényeken, találkozókon történő aktív részvétel, valamint a rendszeres kapcsolattartás a kolléganőkkel és a programvezetővel. Minderről az első személyes találkozón is részletesen tájékoztatjuk.

További információ:

Ujvári Klára
klara.ujvari@gmail.com
+36 70 426 1077

Gróh Ilona
ili@ringato.hu
+36 30 600 87 55

 

JELENTKEZÉS
Eredmény:
Alapító: Gróh Ilona
KERESÉS
Gáll Viktória Emese Borsi a hóban
Ringató Zöld könyv - Ölbéli játékok, mondókák, hangutánzók, dalok
Ringató Lila könyv - Hetvenhét gyerekdal
Ringató Piros könyv - Hetvenhét magyar népdal