Énekes, játékos, zeneóvodás foglalkozásokat, hangszerbemutatókat ajánlunk

Szívesen megyünk alkalmanként vagy rendszeresen óvodai csoportokba, ahol az énekfoglalkozások tartalma, módszerei Kodály Zoltán zenei nevelési elveit, Forrai Katalin gyakorlati tanítását követik.

Az óvodás foglalkozások célja:

  • A gyerekek zenei érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésének, esztétikai fogékonyságának formálása.
  • A zenei képességek fejlesztése: zenei hallás, éneklési készség, ritmusérzék, zenei formaérzék, zenei kreativitás, zenehallgatásra szoktatás.
  • Cél, hogy a zenei didaktikai feladatok úgy valósuljanak meg, hogy az élménynyújtás, az énekesjátékok öröme ne hiányozzon egyetlen foglalkozásról sem.

A foglalkozások zenei anyaga:

A magyar néphagyományból merített mondókák, dalosjátékok, magyar népdalok, művészi értékű komponált gyerekdalok, más népek dalai.

Az óvodákban tartott foglalkozásokon örömmel látjuk megfigyelőként az óvónéniket is.

Érdeklődni lehet:

Gróh Ilona, ili@ringato.hu, +36 30 600 8755